Horse. Плетени играчки, схема

Кон.Играчки плетени , схема.
Много добър конник, толкова ярък, позитивен, усмихва се и има добро настроение.
)