Инструменти за огъване и монтаж на покривни елементи

Инструменти за огъване и монтаж на покривни елементи

Щанги за покриви се използват при сглобяването на метални листове, когато е необходимо да се огъват ръбовете им. Има криви, прави и полукръгли акари. При директните акари са плоски широки гъби. Благодарение на тях цинковият слой на метала не се поврежда. Използват се за подреждане на слухови и вентилационни отвори, комини. С помощта на полукръгли акари се извършват много операции, като например обработка на профилни елементи на покрива, огъване на различни типове, аксесоари, кримпване на ръбове, разглобяване на корита и покрития за ремонта им. Кривите на кърлежите се използват за сглобяване на покрива в труднодостъпни места.

Край на огъване

За да се огънат стоящите фалши, ръбът с надлъжен прорез в средата му има височина 25-35 mm

.

Принцип на действие на държача на нит

Този инструмент е необходим за свързване на части от листа.

Затягащи устройства

Заместници

Към приспособлението за затягане, преди всичко, са дръжките. Те могат да бъдат столове и паралели. И двата вида дръжки се състоят от лост за въртене на винта и подвижни и неподвижни гъби. Винтовете са фиксирани на машината.