Инструменти за вземане на проби и отстраняване на различни отвори

Работа с малко и длето

Видове делфини

Битовете са дърводелство и дограма. Длетото, както и длето, се състои от дръжка, изработена по правило от масивна дървесина или с високоякостна пластмаса, и е изработена от висококачествени стоманени кърпи. За дръжки изберете дърво, което няма следи от мухъл, гниене, червеи и пукнатини. Тъканта, изработена от него, има еднопосочно заточване на острието.

Целта на бита е да се хапе гнездата. Когато работите с него, трябва да бъдете внимателни и внимателни. Те го инсталират с аспект вътре в планираните рискове и се удари от киеванец върху него. За да се пробят и почистят дупките, тръните, жлебовете, гнездата, а също и да се отстранят фаските, използвайте плоски длета. Полукръгли длета, използвани за пробата, имат заоблена форма на шипове и работят с неравни повърхности (вдлъбнати или извити). В процеса на работа с чипове е важно да се спазват следните правила за безопасност:

насочи длетото от себе си, а не върху себе си; не срязвайте длетото върху теглото;

не е възможно да се постави детайла на коленете при рязане;

пръстите на лявата ръка трябва да са разположени зад острието.