Къде е възможно и къде не могат да се монтират автоматични превключватели и предпазители?

Всички еднополюсни и предпазители трябва да се монтират изключително на фазови проводници, забранено е да се монтират в нулеви проводници.

Нулевият проводник може да се счупи само едновременно с фазовия проводник. В еднофазната мрежа на входа е зададена двуполюсна машина, а в трифазната мрежова четириполюсна автоматична прекъсвач. В група от електроразпределителни линии нулевият проводник не се счупва.