Мебели от бара

Барните мебели са дизайнерска работа на швейцарския Борис Деннлер. Неговата колекция, наречена Woodenheap, е мебелен трансформатор, който се състои от шест модула и може да комбинира няколко вида сандъци.

Основата за създаването на този мебелен артикул е класически скрин, състоящ се от шест кутии. Преобразуването му в непризнаване, дизайнерът е постигнал ефекта на непризнаване. Това означава, че такъв скрин в стаята ще прилича на купчина сгънати барове, но в никакъв случай не мебели. Това е точно това, което впечатлява.

Понякога мнението на дизайнера е невероятно кой би си помислил, че е възможно да се правят мебели от барове.