Петела - плетени играчки

Петел -плетени играчки . Много просто описание, само за начинаещи като мен.
)
27)

от тук