Плетени играчки

Плетени играчки- пандочка, охлюв и купчина октоподи. Всички играчки без описание, само за вдъхновение. На пръв поглед няма да е трудно да ги свържете.
)
27)
автор