Плетени играчки. Bear

Играчки плетени . Мечката мечка
Красива играчка, която можете да опитате да завържете с ръцете си. Има описание от автора, Савран Надия.
)
28)

автор