Плетени играчки. овца

Играчки плетени. Овце .
Авторът на тази прекрасна играчка Диана Яшникова е описание на плетене. Nadyhaytesya!
)
28)