Плетени играчки. пишеща машина

Играчки плетени. Машина .
За момчетата ще бъде интересно да се играе с такава пишеща машина.