Приказка - привързахме собствените си ръце

Интересно плетене - свържете такава ферма с животни, навеси, къщи, тревни площи.

]

Плетени играчки- по-интересни идеи за плетене