Самолети - плетени играчки за плетене на една кука за момчета

Намерени тук такива майсторски класове поплетени играчкизакачени самолети. Някои хора са изненадани - защо се нуждаят от такива плетени играчки, а за мен те изглеждат сладки и като малките. Като цяло, вземете решение сами.

А вторият малък самолет: