Съвпадение с мачове. 100 от 9

Съвпадение с мачове . 100 от 9
Добавете пет мача към четири мача по такъв начин, че да направите сто точки:

Трябва да намерим две решения. те ще бъдат в коментарите.