Видео # 14 за избора на контакти и ключове!

Гледайте онлайн не е дълго, но много полезно видео, от което ще научите какви видове и дизайн са гнездата и ключовете за къща или апартамент. Ще видите различни опции за ключове с различни количества и видове натискания на клавиши. Ще откриете къде можете да намерите технически спецификации на контактите и контактите, както и как са инсталирани и свързани.

Ще видите не само електрически контакти, но и за свързване на аудио оборудване, телевизор, телефон и компютър, както и опции как да ги комбинирате в един блок от 2, 3 или 4 различни типа контакти.

Препоръчвам да прочетете по-подробно нашите статии по темата:

  • Съвети за избор на електрически контакти.
  • Инструкции за свързване и инсталиране на гнездото.
  • Препоръки за избор на ключове за осветление.
  • Инструкции за инсталиране и свързване на ключове.