Задачи с мачове за деца. Ax с мачове

Проблеми с мачове за деца. Съответстваща брадва

След като преведете четири съвпадения, завъртете брадвата на три равни триъгълника:

Отговорът ще бъде в коментарите.