Задачи с мачове за деца. везни

Проблеми с мачове за деца. Тежести
Теглата се състоят от девет съвпадения и не са в равновесие:

Трябва да преведете в тях пет съвпадения, така че скалите да са в равновесие.
Отговор в коментари.