Плетени играчки. лосове

Играчки плетени. Елк​​
Ред 1: 6 от чл. б /н
Ред 2: плета 2 артикула. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1-ви б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 18 века.
Ред 4: * 2 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 24 точки.
Ред 5: * 3 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член *, повторете от * до * 6 пъти = 30 века.
Ред 6: * 4 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 36 точки.
Серия 7: * 5 цента б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 42 точки.
Ред 8: * 6 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 48 ст.
Линия 9: * 7 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 54 точки.
Линия 10: * 8 цента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 60 цента.
Серия 11-14: чл. б /н във всяко чл.
Ред 15: * 8 цента. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 54 точки.
Серия 16-17 на чл. б /н във всяко чл.
Серия 18: * 7-ми в. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 6 пъти = 48 st.
Серия 19-20 от чл. б /н във всяко чл.
Ред 21: * 6 елемента. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 42 точки.
Серия 22-23 чл. б /н във всяко чл.
Ред 24: * 5 цента. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 36 супени лъжици.
Серия 25-26 чл. б /н във всяко чл.
ред 27: 16 чл. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл.2 ст. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. b /n = 38 pp.
Ред 28: 17. Чл. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член 3 б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. b /n = 40 артикула.
Серия 29: 18 чл. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член 4 б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. b /n = 42 супени лъжици
Ред 30: 16 Чл. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл.2 ст. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член 5 б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл.2 ст. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл., 13 века. b /n = 46 st.
Ред 31: 17 Чл. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член 3 б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Член 6 б /н, 2 цент.б /н на пътеката. Член 3 б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл., 13 века. b /n = 50 цента.
Серии 32-37: чл. б /н във всяко чл.
Серия 38: * 8 цент. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 45 позиции.
Серия 39: * 7-ми в. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 40 супени лъжици.
Серия 40: * 6 артикула. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 35 супени лъжици.
Ред 41: * 5 елемента. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 30 точки.
Серия 42: * 4 артикула. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 5 = 25-ти c.
Ред 43: * 3 елемента. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 20 елемента.
Ред 44: * 2 бр. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 5 = 15 елемента.
Линия 45: * 1 супена лъжица. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 5 пъти = 10 супени лъжици.
Ред 46: 5 удръжки (= 2 б. П., Затворени заедно, 5 пъти) = 5 бр.
Направете мястото и изрежете нишката. Протегнете конеца през всеки ред от последния ред, затегнете и затегнете здраво.

Очи
Направете по 2 всеки детайл.
Очни ябълки
Копчета за ръкавели в процеса на плетене. Плета в двоен пръстен пръстен:
Конец от бял цвят:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: плета 2 супени лъжици. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1 елемент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 18 века.
Сменете нишката към кафявата:
Ред 4: Чл. б /н във всяко чл.
Ред 5: * 1-ви b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 6 пъти = 12-та c.
ред 6: 6 удръжки (= 2 б. П., Затворени заедно, 6 пъти) = 6 бр.
Направете мястото и изрежете нишката. Протегнете нишката през всяка от петте последни редове, затегнете я здраво и я фиксирайте.
Кукувица (черна):
Плетете в двоен първоначален пръстен: 2 супени лъжици. б /н 3 т /п 2 бр. b /n = 7 цента.
Направете мястото и изрежете нишката.
Мигли (кафяви):
Плета в двойно първоначално пръстен:
Ред 1: 6 от чл. б /н
Ред 2: плета 2 елемента. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 18 века.
Ред 4: * 2 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 24 точки.
Направете кръг на половина и свържете ръбовете до st. b /n = 12-ти век.
Направете мястото и изрежете конеца.
Събиране на очите:
Зашийте очите, разположени една до друга, точно до серия от 27 глави (където краят на муцуната). На предната страна на очните ябълки (бяла област на очите) шият зеницата. Бялата нишка бродира "светлината на светлината" върху всеки ученик. Зашийте клепачите над очите им с тайни шевове, така че те леко "затвори".
Зърна (черни)
Направете 2 части. Плета в двойно първоначален пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: * 2 елемента. б /н във всяка позиция. *, повторете от * до * 2 пъти, * 2 публикации на един във всяка. *, повторете от * до * 2 пъти, * 2 позиции. b /n във всяка позиция. *, повторете от * до * 2 пъти = 12-та c.
Направете мястото и изрежете нишката. Шият ноздра над върха на муцуната диагонално, на разстояние от 4 супени лъжици. между централните им части.
__________________
Рог (цвят на синап)
Направете 2 части. Всеки рог се състои от 3 части, които се свързват помежду си в процеса на плетене.
Външна част:
Плета в двоен пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: плета 2 супени лъжици. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: 2 на чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 13 века.
ред 4: 2 чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 14 века.
ред 5: 2 на чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 15 века.
ред 6: 2 чл. б /н1-ва ст., 1-ва. б /н във всяко чл. до края на серията = 16 века.
ред 7: 2 чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 17 века.
Серия 8: 2 чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 18 века.
ред 9: 2 чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 19 век.
ред 10: 2 чл. б /н в първия елемент., 1 елемент. б /н във всяко чл. до края на серията = 20 цента.
Направете мястото и изрежете нишката.
Централна част:
Плета в двоен първоначален пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: плета 2 супени лъжици. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3-5 на чл. б /н във всяко чл.
Не срязвайте конеца. Поставете външните и централните части, разположени една до друга, с увеличаване на външната част (диагонален ръб) от страната. Комбинирайте двете части, като положите ръбовете им заедно върху 3 колони. След това продължете да плета около тях:
Ред 1: 32 чл. б /н
Серии 2 и 3 на чл. б /н във всяко чл.
ред 4: 10 чл. б /н, 1 изваждане, 20 цента. b /n = 31 st
ред 5: 9 чл. б /н, 1 изваждане, 20 цента. b /n = 30 позиции.
Направете място и изрежете нишката.
Рог (продължение)
Вътре:
Плета в двоен пръстен:
Ред 1: 6 чл. б /н
Ред 2: плета 2 супени лъжици. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3-5 статии б /н във всяко чл.
Не срязвайте конеца. Поставете вътрешната и централната част една до друга и комбинирайте двете части, обвързвайки ръба им заедно за 3 колони. След това продължете да плета около тях:
ред 1:40 чл. б /н
Ред 2: 13 на чл. б /н, 1 изваждане, 17 в. б /н, 1 изваждане, 6-ти c. b /n = 38 pp.
Ред 3: 12 от чл. б /н, 1 изваждане, 16 в. б /н, 1 изваждане, 6-ти c. b /n = 36 супени лъжици
Ред 4: * 4 елемента. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 6 пъти = 30 цента.
Серия 5: Чл. б /н във всяко чл.
Серия 6: * 3 артикула. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 24 точки.
Серия 7: чл. б /н във всяко чл.
Ред 8: * 2 супени лъжици. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 18 цента.
Серия 9-11 от чл. б /н във всяко чл.
Серия 12: * 1 артикул. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 6 пъти = 12-та c.
Направете мястото и изрежете нишката. Напълни се хлабаво. Зашийте рог на главата на главата, 5 реда зад очите, на разстояние от 10 колони един от друг.
Уши (кафяви)
Направете 2 части. Плета в двойния първоначален пръстен:
ред 1: 6 чл. б /н
Ред 2: плета 2 елемента. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 6 пъти = 18 века.
Серии 4-7: чл. б /н във всяко чл.
ред 8: * 7-ми в. б /п., 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти = 16-ти в.
Ред 9: * 6 елемента. б /н., 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти = 14 точки.
Ред 10: * 5 супени лъжици. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 2 пъти = 12-та c.
Направете мястото и изрежете конеца. Поставете ушите си изправени на половина и шийте няколко бримки с основата на ушите. Зашийте ушите си по страните на главата, под роговете.
Крака и крака (2 части)
Краката и краката се съединяват заедно с един интегрален детайл отдолу нагоре, от подметката.
Плета в двоен пръстен:
Конци от цвят на синап:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: плета 2 артикула. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 18 стр.
Ред 4: * 2 стр. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 24 стр.
Ред 5: * 3 стр. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 30 стр.
ред 6: * 4 стр. б /н, 2 цент.б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 36 стр.
Ред 7: * 5 супени лъжици. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 42 стр.
Ред 8: чл. б /н във всяка ст., плета само за задната половин линия.
Серия 9-10 от чл. б /н във всяко чл.
Серия 11: 12 от чл. б /н, 1 изваждане, 14 в. б /н, 1 редукция, 12 в. b /n = 40 артикула.
Серия 12: 11 от чл. б /н, 1 изваждане, 14 в. б /н, 1 извадка, 11 в. b /n = 38 pp.
Ред 13: 10 чл. б /н, 1 изваждане, 14 в. б /н, 1 изваждане, 10-ти c. b /n = 36 супени лъжици
Ред 14: 9 чл. б /н, 1 намаление, 5 супени лъжици. б /н, 2 намаления, 5 супени лъжици. б /н, 1 изваждане, 9 позиции. b /n = 32 pp.
Ред 15: 8 от чл. б /н, 1 намаление, 3 супени лъжици. б /н, 1 изваждане, 2 супени лъжици б /н, 1 намаление, 3 супени лъжици. б /н, 1 изваждане, 8 цента. b /n = 28 pp.
Превключете нишката на кафявата:
Линия 16: * 5 супени лъжици. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 4 пъти = 24 точки.
Серия 17-22: чл. б /н във всяко чл.
ред 23: * 7-ми в. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 27-ми в.
Серия 24-25: чл. б /н във всяко чл.
Серия 26: * 8 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 3 пъти = 30 века.
Серия 27-28: чл. б /н във всяко чл.
Направете мястото и изрежете конеца. За да завържете другия крак по същия начин. След завършване на редица от 28 секунди, без да се реже нишката, поставете един крак до другия (с началото на един ред между краката, на гърба на тялото) и комбинирайте двата крака, шиейки края на 6-ти. Напълнете краката си и след това продължете да плета багажника около краката си.
Багажник
Багажникът е плетен около краката, първокафяв на цвят (началото на първия ред е между краката, на гърба на ствола)
Ред 1: 52 ст. б /н
Серия 2: чл. б /н във всяко чл.
Ред 3: * 4 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти, 32 стр. b /n * 2 елемента б /н на пътеката. Член 4 b /n *, повторете от * до * 2 пъти =56 стр.
Ред 4: чл. б /н във всяко чл.
Ред 5: * 4 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти, 36 супени лъжици. b /n * 2 елемента б /н на пътеката. Член 4 b /n *, повторете от * до * 2 пъти = 60 стр.
ред 6-11: чл. б /н във всяко чл.
Серия 12: * 5 супени лъжици. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти, 36 супени лъжици. б /н, 1 намаление, 5 супени лъжици. б /н, 1 изваждане, 1 супена лъжица. b /n = 56 стр.
Ред 13: чл. б /н във всяко чл.
Ред 14: * 4 артикула. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти, 36 супени лъжици. б /н, 1 изваждане, 4в. b /n, 1 намаление = 52 стр.
След това не режете нишката! И променете на синьо (цвят на пуловер)
Променете нишката в синьо.
Епизод 15: Чл. б /н във всяко чл.
От този ред, за да се постигне текстура на риза, различна от останалата част на тялото, редовете трябва да се плетат само за задната половина:
ред 16: * 3 супени лъжици. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти, 32 точки. б /н, * 1 изваждане, 3 елемента. b /n *, повторете от * до * 2 пъти = 48 стр.
ред 17: чл. б /н във всяко чл.
Серия 18: * 6 века. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 42 стр.
ред 19: чл. б /н във всяко чл.
Ред 20: * 5 супени лъжици. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 36 стр.
ред 21: чл. б /н във всяко чл.
Ред 22: * 4 супени лъжици. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 30 стр.
ред 23-24: чл. б /н във всяко чл.
Серия 25: * 3 артикула. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 6 пъти = 24 стр.
ред 26-27: чл. б /н във всяко чл.
Ред 28: * 2 бр. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 6 пъти = 18 стр.
ред 29-30: чл. б /н във всяко чл.
Ред 31: 2 на всяка чл. предишен ред = 36 супени лъжици.
Серии 32-34: плета без допълнителни заряди, редуващи се 1 изпъкнала пластира и 1 вдлъбнат p /n.
Направете място и изрежете нишката. Напълнете багажника, с изключение на последните 5 реда (това ще бъде яката на пуловер).
Долният ръб на синьото
Долният край на пуловера е свързан директно с торса. За да направите това, трябва да въведете куката във всеки контур на реда, който променя цвета от кафяв на тюркоаз.
Ред 1: 52 от чл. б /н Заключване на ред с помощ. в.
Линия 2: плета 3 супени лъжици. стр. се издига и 1 ст /п във всяка st.
Затваряне на редица соц. в.
Направете място и изрежете нишката.
Коремът (цвят на синап)
Коремът е полукръг (плетен не със спирала). Плета двойно първоначален пръстен:
Ред 1: 3 супени лъжици. б /н
Ред 2: плета 2 супени лъжици. б /н във всяко чл. = 6 цента.
Ред 3: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 9 елемента.
Ред 4: * 2 бр. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 12-ти век.
ред 5: * 3 ст. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 15-то.
Серия 6: * 4 артикула. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 18 века.
Ред 7: * 5 супени лъжици. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 21 точки.
ред 8: * 6-ти в. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 24 точки.
Направете мястото и изрежете нишката. Поставете корема на тялото, центрирано върху краката, като позиционирате правия му ръб над връзката на джъмпера и долния край на пуловер. Зашийте тялото със секретни шевове. След това тамбурният конци с горчица нишка извива лентата по заобления ръб на корема.
На яката на пуловера направете обратен ход и шийте отворения край на тялото до главата, като изпълнявате шевове от редица ствол.
Ръце сини
Направете 2 части. За да се постигне същата текстура като тази на пуловер, ръцете трябва да се плетат с колони, без да се накланя само зазадната половина. Плета в двоен първоначален пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 9 елемента.
Ред 3: * 2 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 12-ти век.
ред 4: * 5 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 14 точки.
ред 5: чл. б /н във всяко чл.
Ред 6: * 6 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 16-ти век.
Серия 7: чл. б /н във всяко чл.
ред 8: * 7 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 18-ти век.
Серия 9-10 чл. б /н във всяко чл.
Серия 11: * 8 цента б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 20 цента.
Серия 12-13 от чл. б /н във всяко чл.
Ред 14: * 9 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. Чл. *, Повторете от * до * 2 пъти = 22 века.
Серия 15-16 от чл. б /н във всяко чл.
Линия 17: * 10 века. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 24 точки.
Серия 18-21: чл. б /н във всяко чл.
ред 22: плета 3 супени лъжици. стр. се издига и 1 ст /п във всяка st.
Направете място, изрежете нишката и здраво.
Четки с ръце (цвят на синап)
Направете 2 части. Плета в двойния първоначален пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
ред 2: 2 на чл. б /н във всяко чл. предишен ред = 12ти век.
Ред 3: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 6 пъти = 18 века.
Ред 4: * 8 цент. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 20 цента.
Ред 5: * 4 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 4 пъти = 24 точки.
Ред 6: * 5 супени лъжици. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 4 пъти = 28-ми.
Серия 7-9: Чл. б /н във всяко чл.
Линия 10: * 12 в. б /н, 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти = 26 супени лъжици.
ред 11: чл. б /н във всяко чл.
Серия 12: * 11 в. б /н, 1 намаление *,повторете от * до * 2 пъти = 24 точки.
Серия 13: Чл. б /н във всяко чл.
Направете сайт, изрежете нишката и попълнете подробностите. Зашийте отворения ръб на всяка четка до отворения ръб на ръката си, като използвате шевове от реда от 21 ръце, така че маншетите на пуловерът да са над ръцете на ръцете.
Стиснете кафявата нишка в иглата и издърпайте копитата във формата, както е показано на снимката.
Шийте ръцете си от страните на тялото, под яката на пуловер.
Опашка (кафяво)
Плета в двоен пръстен:
Ред 1: 6 супени лъжици. б /н
Ред 2: * 1 супена лъжица. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 9 елемента.
Ред 3: * 2 елемента. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 3 пъти = 12-ти
ред 4: * 5 супени лъжици. б /н, 2 цент. б /н на пътеката. в. *, повторете от * до * 2 пъти = 14 точки.
Серия 5-7: чл. б /н във всяко чл.
Ред 8: * 5 супени лъжици. b /n, 1 редукция *, повторете от * до * 2 пъти = 12-та c.
Ред 9: чл. б /н във всяко чл.
Ред 10: * 4 елемента. b /n, 1 намаление *, повторете от * до * 2 пъти = 10 точки.
Направете място, изрежете нишката и плътно напълнете опашката. Шият в задната част на тялото, центрирано около краката.
Довършителни детайли
Зашийте окото един до друг, точно до няколко глави (където краят завършва). На предната страна на очните ябълки (бяла област на очите) шият зеницата. Бялата нишка бродира "светлината на светлината" върху всеки ученик. Зашийте клепачите над очите им с тайни шевове, така че те леко "затвори".
Запечатайте ноздрите над върха на муцуната диагонално, на разстояние от 4 колони между техните централни части.
Бродирайте устата си с U-образна пъпна връв, бродирана с черен конец
.глава, 5 реда зад очите, на разстояние 10 колони един от друг.
Нарежете няколко нишки от кафяв цвят и ги прикрепете под формата на коса на върха на главата между роговете. Зашийте ушите си по страните на главата, под роговете.
Поставете корема на тялото, центрирано върху краката, като позиционирате правия му ръб над връзката на джъмпера и долния край на пуловер. Зашийте тялото със секретни шевове. След това тамбурният конци с горчица нишка извива лентата по заобления ръб на корема.
С кафява нишка, бродирайте на всеки крак стъпален шевове при прехода от кафяв към горчица. След това начертайте копито с кафява нишка, като направите дълъг шев от основата на всеки крак до горната му част.
На яката на пуловера направете обратен ход и шийте отворения край на тялото до главата, като изпълнявате шевове от редица ствол.
Зашийте ръцете си по стените на багажника, под яката на пуловера.
Зашийте опашката на гърба на тялото, центрирайки около краката.